Fugl Kryssord

En av de populære kategoriene innenfor kryssord er fugler. Det finnes utallige arter, forskjellige ord for artene, og nøkkelordene kan ofte være tvetydige.

Av og til kan et nøkkelord være noe spesifikt, som det latinske navnet til en fugleart (som forresten også kan være svaret), et ordspill på fuglens navn, eller et bilde av fuglen. Andre ganger kan det være mer generelt, som ”burfugl”, ”stor fugl”, eller nøkkelord som ”andefugl” der det er over 230 mulige løsningsord (eller enda verre, ”fugler” med godt over 3000 forskjellige svar). Her gjelder det altså om å kunne utelukke eller innskrenke muligheter ved å velge bort de med feil antall bokstaver. Et godt tips er også å prøve å løse ord som krysser med svarordet, slik at man har noen av bokstavene på plass.

Nøkkelordet

Av og til kan nøkkelordet inneholde referanser til ”fugl”, selv om svaret ikke har noe med fugler å gjøre. Et bra eksempel på dette er hvor nøkkelordet er ”fengselsfugl”, men svarene er slikt som ”vaneforbryter”, ”innsatt” og ”fange”. Andre eksempler på dette er ”fuglehunder”, der svaret er navnet på diverse hunderaser som ”breton”, ”weimaraner” og ”puddelointer”, og geografiske steder med ”fugl” i navnet, som stikkordet ”fuglefjell”. En litt artigere en er hintet ”ble forvandlet til en fugl”, der svaret er ”Gjertrud”, eller nøkkelordet ”spøkefugl” hvor et av svarene er ”apefant”.

Dette med at ordet ”fugl” inngår hvor svaret ikke har noe med fugler å gjøre, er forresten noe som er gjentagende i dyr kryssord med andre dyreraser.

Nasjonale fugler

Nasjonale fugler er også en ofte brukt stikkordskategori. Hvert land har sin egen nasjonalfugl, så av og til må man frem med leksikon eller ta en tur på Google for å finne ut hvilken fugl man leter etter. ”Amerikas Nasjonalfugl” kan være både ”havørn”, ”hvithodehavørn” og ”hvithodet havørn”, og her er det greit å være obs på ikke å bli lurt av at ”havørn” er for kort til feltene som er dedikert til løsningen. Er man litt mer uheldig, får man bare stikkordet ”nasjonalfugl”, der man har opp imot 100 forskjellige løsninger

Nasjonaliteter på ting og folk er i det store hele greit å ha mulighet for å finne, da man i andre typer kryssordspørsmål kan oppspore svaret ved å kunne dette. I forfatter kryssord kan du for eksempel få hintet ”Amerikansk krimforfatter” eller ”Dansk barnebokforfatter”. Dermed ikke sakt at der ikke finnes et hav av mulige svar, men hvis du vet hvilket land du skal lete i, har du noe å gå utfra.

Andre geografiske eksempler på fugleord kan være ”fugl på Svalbard” eller ”fugl som overvintrer i Norge”. Ved sistnevne kan vi opplyse at svarordet er ”standfugl”. ”Fylkesfugl” er også et stikkord som av og til blir gitt, der man igjen må se på om det finnes noen fuglearter som har spesiell tilknytning til et bestemt fylke.

Svaralternativer

Et nøkkelord som også kan brukes er ”fugledel”, der svaret er en del av fuglen, som ”fjær”, ”nebb”, og forskjellige varianter av ”klo” (”Ørneklo, for eksempel).

”Fuglelåt” har mange svaralternativer, som ”kvakk” og ”kvitter”, men også noen litt mer spesifike som ”ørneskrik”, ”hanegal” eller ”ugletut”.

Noen vanskelige kan være ”halvt fugl og halvt løve” eller ”havets kanarifugl” der svarene er henholdsvis ”griff” og ”hvithval”. Man kan også risikere å få setningen ”både fugl og fisk”, samt motsetningen ”hverken fugl eller fisk”, hvor svaret på den første er ”spette”, mens sistnevnte er ”mislykket”.

Fugleordene kan oppdeles i forskjellige undergrupper av fugl, som ”spurvefugl”, ”rovfugl”, ”sangfugl”, og så videre. Der kan det være mange forskjellige svar, og det kan være lurt å ha en fuglebok å slå opp i hvor fugleartene er oppdelt etter typer. Noen ganger må man til og med grave i historien, da nøkkelordet kan være forskjellige varianter av ”utdødd fugl”. Et av svarene på dette gir deg også en sjelden mulighet for å få brukt bokstaven ‘x’, nemlig ”Xiaotingia”, skjønt noen kunne argumentere at denne tidlige fuglearten var mere dinosaur enn den var fugl. En mer kjent er kanskje ”dodo”, eller det andre navnet for den, ”dronte”, som var den lubne fuglearten som levde på Mauritius inntil menneskene kom.

Å gjette kryssord med fugleord er betydelig lettere hvis man er fugleentusiast, men for amatører kan det være en artig måte å bli litt klokere på fuglearter. Enten det er mytiske fugler som ‘føniks’ og ‘Hunin’, eller burfugler som kanarifugler og parakitter, vil man med et fuglekryss kunne more seg med å finne frem til det riktige fugleordet. Og hvem vet, etter litt blaing i fugleboka for å finne de riktige navnene, kan det hende du får lyst å ta frem kikkerten og se på ekte fugler? Uansett, kos deg med fuglene.

Fakta om ordet fugl

Fugler er en utrolig mangfoldig gruppe dyr med mer enn 10.000 arter over hele verden! De har tilpasset seg til livet i luften med bl.a lette bein og fjær. Fugler bruker vingene til å fly, og noen fugler, som for eksempel albatrossen, flyr lange avstander. Fugle har en unik oppførsel, f.eks. sang og parringsritualer, og utgjør en integrert del av mange forskjellige økosystemer. De gir mat til rovdyr, sprer frø og bestøver blomster. Fugler er en viktig del av det globale miljøet og av livene våre.

Synonym for fugl

Et synonym for fugl er avian. Avian er en avledning av det latinske ordet avis, som betyr «fugl». Andre synonymer for fugl kan være fjærkre, natteravn eller fønix.

Fugl på 2 bokstaver

Ea, eg, jo, li, lo, ær

Fugl på 3 bokstaver

Ale, ami, and, ani, ara, are, beo, due, dyr, egd, emu, gam, gås, høk, joe, kea, lom, mat, moa, poe, rok, rød, røy, tit, tre, tui, våk, ørn

Fugl på 4 bokstaver

Akke, alke, dodo, egde, elef, emor, erle, falk, fink, gagl, gast, gauk, geir, gjøk, gogl, gorp, grel, guri, hane, hauk, hujo, høne, høns, ibis, igde, iiwi, iora, jako, kagu, kaie, kaka, kivi, kiwi, koko, korp, kula, lire, lori, måke, måse, meis, mino, munk, muse, orre, pavo, pytt, råke, ramn, ravn, rokk, rukk, ryle, rype, sisk, skua, skur, spue, star, ster, stær, sule, sulu, tere, tett, tite, tiur, todi, tole, tupp, ugle, vibe, vipe

Fugl på 5 bokstaver

Agami, bydue, chaja, cicus, dunne, durik, efugl, ekall, ekong, fasan, finke, fønix, gasse, gribb, hegre, heilo, heire, helun, hokko, hubro, hugin, immer, irisk, isand, islom, jerpe, jobon, jærlo, kagun, kapun, kilke, kjalk, kjelk, kjell, kleks, klyde, klyvi, kråke, lerke, liand, lomvi, lunde, måler, meise, morus, munin, munke, nandu, noddy, nymfe, orrpe, pipip, pirol, poule, rikse, rjupe, rosen, rugde, ruger, sisik, skarv, skate, skjor, snipe, solit, spett, spove, spurv, stare, stegg, stork, strix, svabb, svale, svane, sæing, sørjo, teist, terna, terne, tjalk, tjeld, toppe, trane, trast, triel, trost, tukan, tuppe, tyvjo, vader, vever, vireo, ækall

Fugl på 6 bokstaver

Amadin, amazon, andrik, apeørn, bieter, blåand, blåara, bodine, boltit, brahma, bruand, bulbul, bulvan, byfugl, dompap, dronte, ekonge, fjello, fjærfe, fjørfe, fluksa, føniks, glekse, glente, grådue, grågås, grouse, hanrei, havkop, havorr, havsku, havørn, Huginn, husdyr, isfugl, ismåke, ismåse, isrype, jabiru, jaçanã, kakadu, kalkun, kasuar, kjelke, klonse, kondor, lirype, marabu, mesitt, muninn, musvåk, møller, niland, nilgås, påfugl, parula, pippip, pulard, quesal, ringvi, såerle, sågauk, sågjøk, sandlo, seiler, siland, sjøvåk, skjære, skrike, skvett, smålom, sneppe, snøgås, spette, steppe, storjo, struts, sædgås, sæding, tamand, tamdue, tamgås, teiste, tertit, tinamu, titing, tjaldr, tjuvjo, trappe, treand, tumler, turako, ungørn, urfugl, vaktel, vubber, ærfugl, ærkall, ørnvåk, ådibba, åkerlo, årfugl, århane

Fugl på 7 bokstaver

Andunge, askmeis, avosett, barhane, barhøne, barmeis, beostær, bergand, blåhauk, blåmåke, blåmeis, blåråke, blesand, boblink, bokfink, boltite, brevdue, broiler, burhøne, dalrype, drossel, duehann, duehauk, dverglo, dykkand, dyreart, eabosse, enghauk, fiskand, fiskejo, fjelljo, fjærkre, fjørkre, flodørn, fossbul, fossbør, gåsebue, gåsunge, gerfalk, gråerle, grålire, gråmåke, gråmåse, gråmeis, gravand, gravgås, havmåke, havsule, helking, hermund, hoatsin, hærfugl, hønemor, isterne, jakamar, jærerle, kakadue, kakelar, kampørn, kappdue, knøtter, kolibri, krondue, krykkje, kuhegre, kvetsal, kvinand, kylling, laksand, landørn, leghorn, leverjo, levrejo, likfugl, linerle, lispurv, lortand, lyngand, løvmeis, måsefut, mergina, myrhauk, myrugle, nattvak, orrfugl, orrhane, orrhøne, parkdue, pelikan, pilfink, pingvin,, ringdue, ringgås, rovfugl, rovmåke, rustand, rypeart, rødfalk, rødfink, rødhøne, rødibis, rørdrum, rørfalk, rørhøne, såkråke, sibirlo, sivhauk, sivhøne, sjøfugl, sjøorre, skjeand, skogdue, skrynte, slangan, småfug,l småmåke, småmåse, småvilt, snapper, sneugle, snøfink, snøugle, solitær, solsort, sotalke, sothøne, stilits, storlom, susvört, svenske, sysvort, talgtit, tamfugl, tamhane, tamhøne, titling, toppand, toppørn, trulort, trypial, tumbler, uglemor, undulat, unghane, unghøne, våkugle, varsler, vårtegn, villand, villgås, værtegn, ærkonge, ærstegg, øreugle, ørkenlo, ørnunge

Fugl på 8 bokstaver

Alkefugl, alpeerle, alpekaie, andefugl, anderase, anderugg, andesdue, askemeis, askmeise, asurmeis, bekkasin, bergfink, berghøne, beringlo, blåkjelk, blåmeise, blåtrane, blåtrost, bolltitt, brudeand, brunsule, brushane, buskvett, buttnebb, damsnipe, dritmåge, duestegg, duetrost, dverggås, dvergørn, edelfalk, elvekall, elvekari, emdengås, fiskeand, fiskeørn, fjelltit, fjellvåk, fjellørn, flamingo, flokkdyr, fredsdue, fugleart, gapenebb, gaptrast, gaptrost, gåseunge, geirfalk, geirfugl, gjøkfugl, gorrfugl, grågribb, gråhegre, gråkjell, granmeis, gråsisik, gråspett, gråspurv, gråtjeld, gråtrast, gråtrost, gressand, grønerle, grønfink, grønskur, gulirisk, gullfugl, gullgjøk, gullhøne, gulspurv, gurispue, hannrype, harpyørn, haukugle, heispove, hornravn, hornugle, ibisfugl, ibisnebb, jaktfalk, jordgjøk, jordugle, kamphane, kaneland, kardinal, kattugle, knarrand, knekkand, knivtiur, komordue, kongeørn, kormoran, korsnebb, krattdue, krikkand, lappmeis, lappugle, lauvmeis, måltrost, myrrikse, myrsnipe, nattevak, nattravn, pilfinke, piplerke, polargås, polarlom, poularde, råkefugl, rapphøne, rapphøns, regnspoe, regnspue, ringerle, rovterne, rubecula, russevåk, rødkjelk, rødstilk, saheldue, salangan, sangfugl, silkedue, sisvorta, sivrikse, sivspurv, skårunge, skaufugl, skauugle, skjærand, skogfalk, skogfugl, skoghøns, skogibis, skogugle, slagfalk, slagugle, slørugle, småskarv, solrikse, sotsnipe, sotterne, spissand, spydfalk, stilliss, stillits, stokkand, stærfugl, stærunge, sulkonge, sumphøne, tårnfalk, tårnugle, tibetgås, toppalke, topphøne, toppmeis, trappgås, treløper, trolland, tugleunge, vadefugl, vannhøns, vepsevåk, vinhegre, ørefasan, øregribb, ørneunge, østgribb, åkerhøne, åtselørn

Fugl på 9 bokstaver

Aftenfalk, akerrikse, albatross, alkekonge, alpekråke, alpelerke, alverikse, alvesmett, alvespett, amurjerpe, amurspurv, amursvale, berglerke, bergsnipe, bikolibri, blådaknis, bladløper, blågulara, blåkjelke, blåparula, blåskjære, blåskrike, blåstjert, blåstrupe, blåtrappe, blåøyedue, brilleand, brilleara, brunnakke, brunnoddy, brunsisik, bruntrost, buskspurv, buskvireo, bytteeter, bøksanger, dvergfalk, dverggjøk, dverghauk, dverghøne, dverglire, dverglori, dvergmåke, dvergmåse, dvergmeis, dvergpotu, elvesmett, elvetrast, elvetrost, erlerikse, eskimogås, fasanfugl, fasangjøk, fasanhane, fiskelite, fiskemåke, fjellglea, fjellpist, fjellrype, fjærepist, flyttfalk, fossekall, frøspiser, gråseiler, gråspette, graveugle, gressugle, grønfinke, grønnerle, grønnfink, grønnskul, grønspett, gulsanger, hekkspurv, hettemåke, hettemåse, holtdempe, huleruger, hullruger, hyrdefugl, hønsefugl, hønsehauk, iberiaørn, ibisstork, inkaterne, italiener, jaktfasan, jordspett, jordsvale, kanadagås, keiserdue, keisergås, keiserørn, kirkeugle, kjerrhauk, moskusand, murkryper, myrsanger, natteravn, nattergal, nattevake, natthegre, nattheire, natthokko, nattlerke, nattsvale, perlehøne, perleugle, ringtrost, rosenfink, rosenmåke, rosenstær, rustsnipe, rustspurv, rypestegg, rødfotand, rødkjelke, rødstjert, rødstrupe, rørsanger, sakssvale, sandlerke, sandløper, sandmeise, sandsnipe, sandsvale, skogsfugl, skogsnipe, skogstork, slangeørn, småtrappe, snipefugl, spettmeis, standfugl, steindulp, steinugle, steppeørn, stjertand, storspove, stripegås, strømhest, strømstær, sølvhegre, taffeland, talatrost, tårnsvale, toppehøne, toppfasan, topphegre, topplerke, toppmeise, toppskarv, trostunge, tundragås, tuppehøne, uglesvale, vandredue, vannrikse, vendehals, verpehøne, vestgribb, vipestegg, virveldyr, wyandotte, ørkenfink, ørkenhøne, ørnegribb, østsanger, åtselfugl

Fugl på 10 bokstaver

Abbottsule, alpeseiler, argusfasan, atlaskfugl, balearlire, balsasugle, båndhavørn, bantamhøne, beringalke, biekolibri, bjellefugl, bjørkefink, blåfotsule, blåhodedue, bleksanger, brakksvale, bronseibis, brunsanger, busksanger, buskskvett, dvergsnipe, dvergspett, dvergspurv, dvergsvane, dvergterne, fiskehegre, fjellnandu, fjellstare, fjæreplytt, flaggspett, flekksnipe, fossekadde, fossekonge, grønnirisk, gulnebblom, hagesanger, hakkespett, hauksanger, hekksanger, helligibis, horndykker, hunnærfugl, hvitøyeand, islandsand, julekalkun, jungelugle, karminfink, kaskadeand, kjempefugl, kjøttmeise, knoppsvane, kongegribb, kongekråke, kongeterne, kronetrane, kuttegribb, kveldknarr, lammegribb, lannerfalk, lappsanger, orientfink, orientgauk, orientgjøk, pirolvever, plaugkråke, polarkonge, polarlomvi, polarlunde, polarsisik, polarsnipe, rakkelhøne, ramasanger, ramnegribb, rødbrystlo, rødfotfalk, rødhalsgås, sitronerle, skjeggmeis, skjæregjøk, skogskrike, slangefalk, snøspurven, spettmeise, spettspurv, splitterne, spurvefugl, spurvehauk, spurveugle, steindippe, steintrost, stellerand, stenvelter, stenvender, steppehauk, steppehøne, stormsvale, stortrappe, straumhest, stripeugle, stupdykker, sultanhøne, tereksnipe, tibetspurv, tiurklokke, tommeliten, toppdykker, tornsanger, treklatrer, treskonebb, tretåspett, tropikfugl, trostefugl, vintererle, ærfuglhann, ærfuglhunn, ørkenlerke, ørkenløper, åtselgribb, åtselkråke, åtselsfugl, åtselstork