Elv Kryssord

Elver har vi over hele planeten, og i kryssord hvor nøkkelordene har med elver å gjøre, kan du ha en strøm av muligheter.

”Asiatisk elv” har for eksempel over 600 muligheter, med svar som ”Andharmandik”, ”Gumti” og ”Huang”, og noen ganger må man legge til ”elva” eller ”river” for at navnene skal passe inn. Derfor kan man bli lurt hvis man prøver å regne seg frem til svaret ved å telle bokstaver, og man kan lett bli overveldet hvis man ikke har bokstaver på plass å gå utfra.

Asiatiske elver er faktisk litt interessante å gjette, fordi du både kan få korte, lettstavede navn som ”Ca” eller ”Feni”, men også lange med bokstaver som sjeldnere brukes på Norsk, som ”Gayathripuzha” og Hwangguijcheon”. Amerikanske elver finnes det opp imot 4000 navngitte av, og i tillegg til å ende på ”river” kan de også ende på ”creek” i enkelte sammensetninger.

Noe som virkelig får satt geografikunnskapene på prøve er nøkkelordene ”bielv” eller ”sideelv”. En bielv er en elv eller et vannløp som ender opp med å slutte seg sammen med en hovedelv i stedet for å munne ut i havet. Et raskt søk på navn på bielver gir over 2.500 resultater, hvorav 22 av dem starter med ”South Fork” og adskillige med andre retningsnavn foran ”fork” og resten av navnet.

Stikkordet er elv

I tillegg til å høre til kontinenter, kan du også bli bedt om å nevne elver i land, fylker, byer eller landeområder. Samme med bielver, hvor du også kan få opplyst en bestemt elv man søker bielv til. Donau har over 50, og løper igjennom adskillige land, så her er det bare å finne frem et atlas.

Verre blir det med med den amerikanske Missouri, der det er over 700 bielver med navn som alt fra  ”Ash Creek” til ”West Fork Little Sioux River”.

De Britiske elvene krever at du holder tunga rett i munnen, da navn som ”Ysthwyth” og ”Rhydyclwydaw” kan forekomme, men der er også noen som er betydelig lettere å skrive, som ”Abbey” og ”Thames”.

Du kan risikere å bli bedt om navn som både kan brukes om en by og en elv, dette kan for eksempel være ”Calabar”, ”Onega” eller ”Rio”.

Kanskje har stikkordene ”elv” i seg, selv om svarene ikke har noe med elver å gjøre. Dette kan være om mytiske vesener som ”datter av elveguden”, hvor svaret er ”Io”, eller ”De fem elvers land”, som er ”Punjab”.

Mytiske eller fiktive elver er en mulighet, der man blant annet har ”Styx” og ”Acheron” fra Gresk mytologi, eller elver som ”Bruinen” og ”Sribrumla” fra Tolkiens eventyrunivers.

Elvens egenskaper

Du kan også bli bedt om å beskrive noe som har med bestemte deler av elver å gjøre, som ”elvemunning” der svaret er ”estuar”, en bukket elv som kalles ”serpentin”, eller noe som er en konsekvens av en elv, som i ”avleiret av breelv” der svaret er noe så komplisert som ”fluvialglasial”.

Alternativt kan du bli bedt om synonymer for elv, som ”vannløp”, ”bekk” eller ”flod”.

Får du bare stikkordet ”elv” er du litt på barfot, for her er det over 45.500 forskjellige muligheter hvis du inkluderer de forskjellige navnevariantene. Det er lurt å starte med å telle hvor mange bokstaver det skal være, og prøve å få avslørt noen av bokstavene som skal være i navnet. Det beste ville være å få de første bokstavene på plass, slik at du vet hvor i leksikon eller atlas du burde begynne å lete etter mulige svar.

Lignende kryssord

I fisk kryssord kan du bli bedt om å nevne fisk som finnes i elver, som  ”laks”, ”stør” eller ”piraja”, eller som tilhører bestemte elvesystemer som Amazonas, der man har fisk og havdyr som ”arapaima” og ”amazonasdelfin”.

Andre bruk av ordet elv kan man møte i kategorien ”væske”, som man kan møte på i drikk kryssord, hvor svaret er ”elvevann”. Skjønt noen vil si at elvevann ikke er en drikke, er det vel de færreste som ikke har opplevd gleden av en munnfull friskt, kaldt vann fra en elv eller bekk på vandretur.

Får du stikkordet ”delta”, er det en stor mulighet for at det er et elvedelta det letes etter, som ”Mekong” eller ”Ganges”, men det kan også være andre ord for ”delta” som ”elvemunning”, eller synonymer for selve ordet, som ”bidra” eller ”partisipere”. Ikke la deg lure!

Når du skal løse kryssord med elver som mulige svar, håper vi virkelig at det flyter med geografikjennskap, slik at du kan finne frem til en flom av løsninger, og bade deg i gleden av å ha letet deg frem til det riktige elvesvaret.