Forfatter Kryssord

I mange kryssord kan du møte på spørsmål om forfattere, og forfattere finnes det mange av. Er du uheldig får du noe lite konkret, som ”kvinnelig forfatter” eller ”Amerikansk forfatter”, der sistnevnte har godt over 5.000 svarmuligheter. Kanskje blir det utdypt litt, med ”Norsk krimforfatter” eller ”Dansk eventyrforfatter”, og da har du noe mer å gå etter. Er du enda heldigere får du til og med en by, som ”forfatter født i Trondheim” eller ”forfatter fra London”, skjønt det ikke nødvendigvis blir lettere å finne frem til riktig svar hvis der er flere kjente fra samme by.

Kryssord

Du kan også bli spurt helt konkret om en forfatter som har skrevet et bestemt verk, som ”skrev Dracula” eller ”forfatter av Frankenstein”, der svarene er henholdsvis ”Stoker” og ”Shelley”. Oftest er det bare etternavnene det blir spurt etter, men hvis svaret er delt i to eller inneholder mange bokstaver, kan det være både for- og etternavn som skal skrives ned; for eksempel ”Bram Stoker”.

Omvendt kan du også risikere å få et forvatternavn som ”Jussi Adler-Olsen”, der svaret er typen forfatter; i dette tilfellet ”kriminalforfatter”, eller å bli bedt om å nevne noe en bestemt forfatter har skrevet. ”Skrevet av Aldous Huxley” kan for eksempel være ”kontrapunkt”, mens ”Skrevet av Sylvia Plath” kan være ”glassklokken” eller ”ariel”.

Karakterer i forskjellige forfatteres verker kan også være svarord, som ”Astrid Lindgren-figur”, der det både kan være hovedpersoner som ”Ronja Røverdatter” og ”Pippi”, eller sidepersoner som ”Alfred” (faren til Emil).

Manusforfattere

Manusforfattere er også et ofte brukt nøkkelord, og her kan du måtte vri hjernen litt. Selv hvis det er spesifisert, som ”norsk manusforfatter”, er det mange å velge imellom. ”Norsk manusforfatter” har opp imot 100 svar, med alt fra ”Anisdahl” til ”Wirkola”. Som med bøker kan du her bli spurt om noen som skrev manus til et bestemt skuespill eller en bestemt film, som for eksempel ”Manusforfatter til The Fast And The Furious”, hvor du her kan måtte velge mellom flere. I dette tilfelle er både ”Bergquist” og ”Ayer” mulige svar.

Mens det i fisk kryssord kan være konkrete spørsmål som ”matfisk” eller ”rød akvariefisk”, er det ikke så lett med forfattere. Det har vært mange forfattere i tidenes løp, så du har helt klart en fordel i disse typer kryssord hvis du har brukt mye tid på biblioteket eller ved bokhylla der hjemme.

Nøkkelord

Kanskje får du nøkkelord der svaret i seg selv er ”forfatter”, eksempler på dette kan være ”skribent”, ”penneknekt”, ”beretter” eller ”dikter”, skjønt sistnevnte kan være vanskelig da det er godt og vel 8.500 andre svarmuligheter i form av forskjellige dikternavn. ”Forfatteren” er også en mulighet for nøkkelord, der svarene både kan være ting som ”viseforfatteren” eller ”manusforfatteren, men også ”dikteren”, ”autoren”, ”salmisten” eller ”hagiologen”. Her er det lurt å dra frem en synonymordbok og slå opp synonymer for ”forfatter” da man selv med antallet bokstaver på plass ofte kan møte på mange muligheter, hvis man ikke har noen konkrete bokstaver å gå etter.

Sjanger og stil innskrenker det noe, som ”tegneserieforfatter” eller ”tragedieforfatter”, eller typen bøker som ”leksikonforfatter” eller ”lærebokforfatter”. Med lærebøker er det ofte de Norske det blir spurt etter, med svar som ”Bull” og ”Torkildsen”. ”Bibelforfatter” kan også brukes, og da må man prøve å huske hvem som skrev hvilke bibelvers eller evangelier, som ”Lukas”.

Prisvinnende forfattere

”Nobelprisvinner i litteratur” er en som av og til blir brukt, og hvis du er heldig får du også en nasjonalitet eller et årstall. ”Nobelprisvinner i litteratur i 1903” kan for eksempel bare være ”Bjørnson”, mens ”Fransk nobelprisvinner i litteratur” kan være både ”Gide”, ”Simon” og ”Modiano”.

Andre priser du kan bli spurt om er nøkkelordet ”forfatterpris”, der svarene som regel ender med ”-prisen”, og derfor gir deg noen gratis bokstaver du kan bruke til å få løst omkringliggende ord. ”Brageprisen” er en av disse, og så snart du har fått skrevet ned ”prisen” er det bare å telle de resterende bokstavene.

I noen kryssord er forfatternavnene litt obskure, mens de i andre tilhører mer kjente forfattere. Det kan være vanskelig å huske hvem som skrev hva, og man kan sitte med følelsen av at man har det på tunga, men ikke får det ut. Har du ikke en stor boksamling å lene deg på, kan du alltid ta en tur på biblioteket eller ty til oppslagsbøker og diverse nettsider. Kanskje faller du til og med over verker du ikke kjente til hos forfattere du liker, og får dermed inspiration til nytt lesestoff.

Klø på med kryssordene, og vær klar til å vri hjernen litt.