Dyr Kryssord

Dyrenes verden er stor og forunderlig. Store og små, flyvende eller løpende, dyr er det mange av. Men hvilke typer dyr kan du møte på i kryssord?

Dyr er jo et vidt begrep. Du kan få generelle stikkord som ”Pattedyr” eller ”Fisk”, eller noe mer konkret som ”Stort rovdyr” eller ”Stripet kattedyr”. De kan også bli inndelt i undergrupper, som ”hvirveldyr” eller ”firbente dyr”, men disse gruppene har fortsatt veldig mange forskjellige svarmuligheter. Det er som alltid lurt å la disse feltene stå blanke hvis man er i tvil, og prøve å løse ord der bokstavene krysser inn i svarordet du leter etter, slik at du kan ha noen bokstaver å gå etter. Har du for eksempel nøkkelordet ”firbent dyr” på 4 bokstaver, er dyr som ”hund” og ”løve” utelukket hvis bokstav nummer 2 viser seg å være et ”a”.

Nøkkelordet ”bløtdyr” kan være litt av en hodepine, for det kan være mange forskjellige snegleraser, blandt annet. Og da Norsk er et allsidig språk, kan sneglerasene med ”snegle” i navnet også skrives med ”snile”, så da kan men ende med med å måtte ende ordene med ”sn**le” inntil man har fått andre bokstaver på plass, slik at man kan se hvilken av de to snegleordene som skal brukes. Et bløtdyr kan også være en ”pæleorm” eller en ”mollusk”, så her er det mye å velge mellom.

Dyr fra hele verden

Av og til kan du bli spurt om dyr med en bestemt funksjon, som ”avlsdyr” der svaret kan være ”avlshingst” eller ”bidronning”, eller ”gårdsdyr” med de dyrene du typisk finner på en gård, som ”hane” eller ”kveg”. Kanskje får du ”arbeidsdyr”, som kan være ”trekkhest” eller ”politihund”, eller ”sirkusdyr”, som kan være ”sirkuselefant” eller ”sirkusløve”.

Du kan bli bedt om dyr med en bestemt geografi og her er det mye å velge mellom. De kan bli inndelt i kontinenter, som ”asiatisk dyr” eller ”nord-amerikansk dyr”, eller de kan bli oppdelt i områder med forskjellig klima, som ”arktisk dyr” eller ”tropisk dyr”. Eksempler på arktiske dyr kan være ”hvalross” eller ”isbjørn”, mens tropiske dyr kan være alt fra ”tukan” til ”kongeboa”.

Kanskje blir du bedt om dyreraser som er fra et bestemt land, eller mer spesifikt, en bestemt dyrerase fra et bestemt land. For eksempel ”Amerikansk hesterase” eller ”Britisk hunderase”, der svarene er henholdsvis ”Appaloosa” og ”Foxterrier”. Noen land har produsert flere raser av samme dyretype, og da må man se på hvor mange bokstaver som skal brukes, for å kunne bruke utelukkelsesmetoden til å finne svaret.

Nasjonaldyr er også en som av og til blir brukt, da de fleste land har et. Mange lands nasjonaldyr er enten løve eller ørn, men man kan også møte på mer eksotiske dyr, som den New Zealandske ”kiwi”, eller land som har to nasjonaldyr. Hellas er et av de, med både ”delfin” og den mytiske ”føniks” som svarmuligheter.

Kjenner du de latinske navnene?

Kanskje får du en latinsk betegnelse som nøkkelord, og av og til kan du også få et dyrenavn etterfulgt av ”på Latin”, der du da skal skrive det latinske navnet som svar. Her er det greit å ha et leksikon i nærheten, da det ikke er lett å huske på de mange betegnelsene. Det skal dog sies at det ikke er alltid det blir spesifisert at det er et latinsk navn det letes etter, men får du for eksempel nøkkelordet ”bjørn” der svaret har 5 bokstaver, er det størst sjanse for at det er det latinske navnet ”ursus” det letes etter, da andre bjørnenavn som ”grizzly” eller ”isbjørn” har for mange bokstaver.

Dyr med bestemte dietter kan også brukes som nøkkelord. ”Plante-eter” eller ”plante-etende pattedyr” har mange svarmuligheter. Kanskje spesifiseres det hvilke planter som spises, som ”spiser eukalyptus” (der svaret er ”koala”), hvilket også kan gjøres omvendt hvis du holder på å løse plante kryssord og får nøkkelord som ”spises av panda”, der svaret som regel er ”bambus”.

Dyr av en annen verden

Nøkkelordene ”mytisk dyr” eller ”dyr fra bibelen” kan forekomme, og da må man ha frem bøkene. Er det en ”enhjørning” det letes etter, en ”drage”, eller kanskje den bibelske ”behemoth”?

Vanskeligere kan det være hvis nøkkelordet bare er et bilde av dyret, for her vet man ikke alltid om det er dyret eller dyrets rase det blir spurt etter.

Er du ikke så glad i å bruke elektroniske hjelpemidler, kan det å ha et dyreleksion ved hånden være en god ide når du skal løse dyr kryssord. Kanskje du til og med kan lese litt om dyret når du slår det opp, og lære noe nytt?

Ja, dyrenes verden er stor, og i dyrekryss gjelder det å ha tunga rett i munnen. Lykke til!

Synonymer for dyr i kryssord

Dyr inngår ofte som svar i kryssord, og det er mange arter som kan dukke opp, fra fugler til pattedyr, fra fisk til krypdyr. Annerledes dyr som dovendyr eller beltedyr kan også gjemme seg i dem. Hintene til disse dyreordene kan være alt fra deres vitenskapelige navn til beskrivelser av deres oppførsel eller habitat. Synonym til dyr kan dukke opp i kryssordet som en del av ett tema som binder svarene sammen, f.eks. et tema om vannlevende dyr, hvor alle svarene er fiskerelaterte. Uansett hvilken type dyr som dukker opp i et kryssord, er det trygt å si at det alltid kan legge et ekstra underholdende og vanskelig element til i kryssordet, noe som gjør det enda morsommere for alle. Her er noen eksempler på synonymer på dyr med forskjellige antall bokstaver.

2 bokstaver

Bi, fe, ku, lo, rå, so, ur, ær, øk, ål

3 bokstaver

And, bie, due, elg, får, gås, hai, jak, koi, lam, mus, orm, pus, rev, sau, tyr, ulv, vær, yak, ørn, åme

4 bokstaver

Aper, bier, bukk, esel, falk, gris, hane, hare, hest, igle, jerv, kalv, laks, løve, maur, meis, nise, okse, puma, ravn, rein, sild, snok, tiur, ugle, valp, varg, øgle

5 bokstaver

Abbor, beist, bjørn, cobra, ekorn, fluer, gekko, hoppe, hyene, igler, koala, lerke, lodde, manet, okapi, pony, spurv, ørret

6 bokstaver

Amøber, biller, buhund, fugler, ganger, gepard, hingst, hummer, impala, kalkun, lopper, monark, panter, rovdyr, skjell, vårlam, østers

7 bokstaver

Alpakka, brevdue, elefant, furulus, gnagere, hamster, isbjørn, klovdyr, linerle, markmus, nattape, pungdyr, rødnebb, tamrein, ungokse

8 bokstaver

Altetere, beltedyr, dromedar, ekornape, flodhest, giftsnok, hareunge, jakthund, kameleon, lokkedyr, moldvarp, reinsdyr, sporhund, travhest, vadefugl

9 bokstaver

Abyssiner, bardekval, canadagås, dragefisk, elvekreps, fugleunge, hesterase, jordekorn, klatremus, nattsvale, prærieulv, sjakalrev, tarantell, verpehøne

10 bokstaver

Akvariedyr, benkebiter, dvergmalle, flygeekorn, gullstrupe, hvirveldyr, jomfrufisk, kjøttetere, lofottorsk, nakenrotte, rasekatter, sjimpanser, travhester, ørkenrotte