Fisk kryssord

Er du som en fisk i vannet? Finner du det lett å løse kryssord som handler om fisk?

Fisk er det mange av, og vi mennesker har benyttet oss av dem i årtusener. Først som mat, siden som kjæledyr i form av akvariefisk.

”Akvariefisk” er et nøkkelord du ofte kan få i et kryssord, og her er det mange svar å velge mellom;  over 200 forskjellige arter. Du har de vanlige som ”guppy” og ”kampfisk”, og de med de lengre navnene som ”sjakkbrettciklide”, ”pygmepansermalle” og ”glødebåndstetra”. ”Tetra” er et interessant ord, da det både kan være svar på nøkkelordene ”benfisk” og ”karpefisk”, men også på helt andre ord som ”prefiks” og ”tegneseriefigur”. Samtidig er det en fellesbetegnelse for en gruppe fiskearter, som akvariefiskene ”neontetra” og ”Colombiatetra”.

Et nøkkelord med mange svaralternativer kan være ”benfisk”, hvor du har godt og vel over 1.100 muligheter, fra ”abbor” til ”snyltefisk”, til ”øyestrektetra”. Et annet mangfoldigt nøkkelord kan være ”ferskvannsfisk” som ”kongekrøkle” eller ”flassrøye”, og ”saltvannsfisk”som ”ansjos”, ”håkjerring” og ”svartbukskate”.

Motsetningen til ”benfisk” er ”bruskfisk”, og her har vi både generelle betegnelser som ”hai” eller ”rokke”, men også diverse arter som ”djiddagitarfisk” og ”håkjerringbrann”. Ikke la deg lure av nøkkelordet ”blautfisk”, dette er ikke en fisketype, men derimot en ”pyse”, ”svekling” eller en ”mammadalt”. Et andet ord for ”blautfisk” er ”persilleblad”, og persille kan du møte i plante kryssord. Man kan også være ”løs i fisken”, hvilket betyr ”slapp” eller ”dvask”.

Fiskekrok, geografisk, dimorfisk

Noen ord kan høres ut som fisketyper selv om de ikke har noe med fisk å gjøre, som ”dimorfisk”, hvilket betyr ”toformet”, eller adjektivene ”geografisk” og ”holografisk”. Andre stikkord kan inneholde fisk i forbindelse med noe som brukes til fisk eller på andre måter har med fisk å gjøre, som stikkordet ”del av fiskekrok” med svar som ”agnhald” og ”mothake”, eller navnene på en av de mange Danske fiskebyene som ”Thyborøn” eller ”Esbjerg”. Navn på fiskenes oppholdssteder, som fiskebanker, kan spørres etter, og skjønt der er minnst 40 å velge mellom kan det av og til innsnevres ved at stikkordene heter ting som ”fiskebanke i Finnmark”. Eksempler på disse er ”Nordbanken” og ”Nysleppen”.

Fiktive fisk finnes det også noen stykker av, som ”Nemo” og ”Fomle” som finnes under nøkkelordet ”disneyfisk”, eller den fiktive ”babelfisk” fra boken ‘Haikerens Guide Til Galaksen’.

Noen typer fisk finnes bare i bestemte typer vann, som fiskene i diverse elver fra elv kryssord, ”laks” og ”stør”, eller fisk under nøkkelordet ”dypvannsfisk” som ”blåkjeft”, ”uer” og ”slangemakrell”.

Synonymord

Ordet ”fiske” kan gi deg litt hodebry – det kan nemlig både være synonymer for verbet ”å fiske”, som ”angle”, ”fange” og ”pilke”, eller ord for forskjellige typer fiskeri som ”isfiske”, ”reketråling” og ”fluefiske”, eller det å fiske bestemte fiskearter, som ”torskefiske”, ”ålefangst” eller ”vintersildfiske”. Eller hva med ”fiskeredskap”? Her har vi noen flotte ord, som ”dekksnurpenot”, ”dulp” og ”tinnpilk”.

Du kan bli bedt om navn på ”fiskefamilier”, som ”acropomatidae”, ”dyphavsabborfamilien” og ”multefisker”, og her er det mange lange ord med mange bokstaver. Noen kortere navn finnes det dog, som ”ulker”, ”revehaier” og ”maller”. Hakket over familier i den biologiske klassifikasjonen er ordner, og en ”fiskeorden” kan være en gruppering av fiskefamilier, som ”anguilliformes”, ”karpefisker” og ”sanktpetersfisker”. Går du den andre veien på listen, altså et hakk under familier, kommer du til ”fiskeslekt”, og der har du blandt annet ”lateolabrax”, ”botiaer” eller ”dragefisk”.

Kroppsdelene på fiskene er også mulige nøkkelord, som ”fiskehale”, ”fiskegjeller” og ”fiskehode”, med svar som ”spord”, ”gan” og ”fiskehode”.

2 bokstaver

ÅL, HÅ, UR

3 bokstaver

SEI, TUN, VAR, HAI, MAT, SIL, KOD, KOI, LYR, KRE, RØR

4 Bokstaver

LAKS, TUNA, ABOR, RØYR, HYSE, KREE, UERE, STØR, HARR, KRIL, SILD, PALE, UGUR, KROK, STIK, TRÆL, ULKE, DILL, AURE, PILK, NEMO

5 bokstaver

ABBOR, BRASE, PALEN, SIKER, SKREI, FILET, KARPE, KREDE, ROKKE, TORSK, ØBBØR, BLEKE, GRÅHÅ, KRILL, MALLE, MOSSE, RYGNE, YNGEL, GJEDD, GULHÅ, HAVÅL, MALUR, MULLE, ØRRET, SUSHI, KNURR, LAUGE

6 bokstaver

DORADE, AVMUS, ISMORT, KVEITE, LUSUER, PIRAJA, ANSJOS, BLEIKE, DORADA, HARVAR, HÅGJEL, KVITÅL, LYRSEI, MARULK, PIRAYA, GJEDDE, GULVHÅ, LYSING, HÅRMERR, SLOMME, SJØMAT, URFISK, BELUGA, BLÅHAI, DOLFIN, PIGGHÅ, MAANJI, REVHAI, SJØMUS, ÅLUNGE, TARPON, ØYEPÅL, SAGHAI, SLIMÅL

7 bokstaver

HAIFISK, HVITHAI, GULLAKS, KVITUGG, MAKRELL, AGNFISK, BERGVAR, FETSILD, MÅNEØYE, HAVKATT, HÅBRANN, ILDHALE, KVALHAI, PIGGHAI, FLYNDRE, HAVABÅR, KVWEITER, PIGGVAR, NESEHAI, SJØHEIST. SMÅÅBOR, SURSILD, STORSEI, SHVARTHÅ, ÅLEUNGE, FLYNDRE, GRÅLAKS, KABELJÅ. NESEHAI, RØDNEBB, SJØLAKS, SMÅPALE, TILAPIA, TUNFISK, VILLAKS BLÅSILD, HVAQLHAI, LOFISKE, KVITING, PIRANHA, SJØRØYE,

Svømmer det i hodet på deg nå? Stimer det med tanker av fisk og fiskeord? Forhåpentligvis har du nå fått et overblikk over hva du kan komme utfor når du løser kryssord med fisk, og er godt utrustet til å fylle ut feltene.